Općinski načelnik: Krešimir Matijašić

Zamjenik općinskog načelnika: Darko Palaš

Adresa: Matije Gupca 13, 48321 Peteranec

Telefon: 048/636-289

Fax: 048/636-436

E-mail: opcina-peteranec@kc.htnet.hr

Komunalni redar: 099/839 8813