Općinski načelnik: Krešimir Matijašić

Zamjenik općinskog načelnika: Darko Palaš

Adresa: Matije Gupca 13, 48321 Peteranec

Telefon: 048/636-289

Fax: 048/636-436

E-mail: opcina-peteranec@kc.htnet.hr

 

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica: Andrea Senković, dipl.iur.

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak od 7,00 do 15,00 sati

utorak i četvrtak od 8,00 do 16,00 sati

broj telefona: 048/636-289

 

Komunalni redar: 099/839 8813