Izvješće o visini troškova lokalnih izbora održanih 21. Svibnja 2017. godine i 4. lipnja 2017. godine i načinu njihova korištenja

Izvješće o visini troškova Lokalnih izbora 2017. godine

Financijska izvješća za 2016. g.

Bilješke uz bilancu 2016. Peteranec

Bilješke uz PR RAS Peteranec za 2016.

PRORAČUN – OBRASCI GODIŠNJI -konsolidirani

PRORAČUN – OBRASCI GODIŠNJI

Godišnji obračun 2015. Peteranec

Bilješke uz bilancu 2015.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.1. – 31.12. 2015.

Završno financijsko izvješće 2015.