Poziv za dostavu ponuda – asfaltiranje

TROŠKOVNIK- CESTE Sigetec Dravska – bez cijena


Poziv za dostavu ponuda – igralište

Sigetec igralište – bez cijena


PARKIRALIŠTE PETERANEC – bez cijena

Poziv za dostavu ponuda – parkiralište


Plan nabave 2018.

I. Izmjene i dopune Plana nabave 2018. godine

Evidencija ugovora 2017.

Registar ugovora 2017.

Sukob interesa – izjava općinskog načelnika

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Plan nabave 2017.

Izmjene Plana nabave 2016. – I.

Izmjene Plana nabave 2016. – II

Izmjene Plana nabave 2016. – III.

Evidencija sklopljenih ugovora bagatelne nabave u 2015.

Evidencija ostalih sklopljenih ugovora u 2015. godini

Plan nabave za 2016. godinu

Javna nabava – Izvješće 2015.

Plan nabave za 2015. godinu

Pravilnik o bagatelnoj nabavi robe, radova i/ili usluga