04 Javni natječaj za zakup poslovnog prostora (DOC)


Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva – (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Peteranec u 2019. godini

2. Upute za prijavitelje – pokroviteljstva

Obrazac 1 – prijavni obrazac

Obrazac 2 – obrazac proračuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o podmirenim obvezama

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu (1)

Obrazac 6 – obrazac za procjenu kvalitete

Obrazac 7 – ugovor

Obrazac 8 – opisni izvjestaj

Obrazac 9 – obrazac financijskog izvještaja

Odluka o dodjeli pokroviteljstva 2019. godini


Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec za 2019. godinu

2. Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa – projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa – projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa – projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa – projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa – projekta

Odluka o financiranju programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva


Izmjena javnog natječaja kultura 2019. godine

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec za 2019. godinu

02 UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa – projekta 03

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa – projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa – projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa – projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa – projekta(1)

Odluka o financiranju programa i projekta u kulturi u 2019. godini


Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata u sportu na području Općine Peteranec za 2019. godinu

02 UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrazac 1 – opisni obrazac prijave

Obrazac 2 – Obrazac proracuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz prethono sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvjestaja

Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2019. godini


Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za (su)financiranje projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Peteranec u 2019. godini (PDF)


Odluka o Izmjeni Odluke o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2018-2019

Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2018-2019

Lista reda prvenstva 2018-2019


00 Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Petranec

01 Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija

02 Izjava da nisam korisnik drugih stipendija

02 Izjava o broju članova domaćinstva

02 Izjava o zaštiti osobnih podataka

02 Javni natječaj stipendiije 2018-2019.

02 Obrazac prijave na natječaj


–  Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Peteranec u 2017. godini