–  Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Peteranec u 2017. godini