Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš PGO Općine Peteranec (PDF, 609 KB)

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Peteranec (PDF, 1.8 MB)

Prijedlog plana gospodarenja otpadom Općina Peteranec (DOC, 2.6 MB)

Odluka OSPUO postupak (PDF, 931 KB)