Javni poziv mladim obiteljje rješavanja stambenog pitanja mladihima za dostavu prijava za korištenje sredstava putem mjera za potican obitelji na području Općine Peteranec (PDF)

OBRAZAC 3 prijava za Mjeru 4.1.

OBRAZAC 4 prijava za Mjeru 4.2.

Obrazac 5 – izjava o prvoj nekretnini

Obrazac 6 izjava o predaji zaduznice

Obrazac 7 izjava o izvanbracnoj zajednici

Obrazac 8 izjava o promjeni prebivališta

Obrazac 9 izjava za suvlasnika

Obrazac 10 Izjava o zaštiti osobnih podataka

Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Peteranec (PDF)


Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za (su)financiranje projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Peteranec u 2019. godini (PDF)

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje udruga u 2018. godini (PDF, 204 KB)

Programi javnih potreba u 2016.

Program o dopuni i izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2015. godine

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i financiranja programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2015. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine Peteranec u 2015. godini