PČELICE SU PEKARI MALI

PČELICE SU PEKARI MALI

Upis djece u Dječji vrtić Vrapčić

Upis djece u Dječji vrtić Vrapčić

Poštovani roditelji/skrbnici,

obavještavamo da će se predaja dokumentacije za upis djeteta u Dječji vrtić Vrapčić provoditi od 18. svibnja 2020. do 29. svibnja 2020. Dokumentacija se šalje ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:

Dječji vrtić Vrapčić

Mihovila Pavleka Miškine 1

48316 Đelekovec

Naznaka: „Upis djeteta u…