Obnova Župne crkve u Sigecu

Obnova Župne crkve u Sigecu

Općini Peteranec prošle godine upućen je plan rada za 2016. godinu za obnovu Župne crkve u Sigecu. Na ime radova Općina Peteranec ove je godine uplatila 70.000,00 kuna što smo uredno pravdali sa računima po izvedenim…