AKTIVNOSTI U ISTRAŽIVAČKOM CENTRU

AKTIVNOSTI U ISTRAŽIVAČKOM CENTRU

Dolaskom jeseni djeca uočavaju promjene u prirodi koje bilježe na tablice, manipuliraju i važu te izrađuju likovne uratke koristeći jesenske plodove. Raznim didaktičkim materijalima uče sipati,  vagati, koristiti pincetu – uče strpljivosti, pažljivosti…