Bajke

Bajke

Ovotjedne aktivnosti bile su usmjerene na čitanje, prepričavanje poznatih bajki braće Grimm. Iako su bajke djeci poznate, slušali su ih i prepričavali s oduševljenjem. Aktivnosti su obuhvaćale dramske, pripovjedačke, likovne,glazbene, stolno-manipulativne i istraživačke aspekte. . Djeca su rado boravila u kutiću slikovnica, listajući ih i prepričavajući, kao i u novonastalom kutiću bajki, za koji su sami izrađivali kuće, šumu, lutkice… Djeci je posebno bilo zanimljivo kada smo u grupi ugostili gđu. M. G. (mamu J. G.), koja je djeci pročitala bajku Ivica i Marica, te sudjelovala u daljnjim aktivnostima.