Betlehemsko svijetlo

Betlehemsko svijetlo

IZVIĐAČI PRENESLI SVIJETLO I DO NAŠIH VRTIĆA.