Dan Sv. Florijana – posjet vatrogasaca DVD-a Peteranec i evakuacijska vježba

Dan Sv. Florijana – posjet vatrogasaca DVD-a Peteranec i evakuacijska vježba