Članovi DVD-a Peteranec posjetili su vrtić. Uspješno smo odradili evakuacijsku vježbu te su djeca isprobala kako gasiti požar!