HRABROST JE BITI DRUGAČIJI OD OSTALIH

HRABROST JE BITI DRUGAČIJI OD OSTALIH

“HRABROST JE BITI DRUGAČIJI OD OSTALIH.” Sv. Rita

U suradnji s Dječjim vrtićima “Potočnica” Sigetec i “Lastavica” Peteranec članovi HGSS Koprivnica održali su edukaciju i demonstrirali vježbu spašavanja u dvorištu Dv “Potočnica” Sigetec. Edukacija je održana na temu zaštite i spašavanja. U sklopu prezentacije HGSS-a, djeci je prezentirana oprema koju koriste gorski spašavatelji, nosilo i vozilo. Djeci su također prikazali opasnost na planini, gdje su iskoristili dječje igralište kako bi u sigurnom okruženju simulirali opasnost na planini, te ih uputili na uobičajen izgled akcije potrage i spašavanja.