IDE SVETI NIKOLA

IDE SVETI NIKOLA

U prosincu
Mnogo je divnih noći…
Ali, najljepša je ona
Kada čekam
Hoće li
Sveti Nikola doći