Izložba povodom Galovićevih jeseni

Izložba povodom Galovićevih jeseni

Djeca Dječjeg vrtića “Lastavica” su povodom Galovićevih jeseni postavila izložbu u holu Kapetanije u Peterancu. Izložbu čine dječji radovi, a predstavlja seoski život ljudi. Pomogle su i bake djece iz vrtića koje su postavile domaći objed na polju.