JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ “LASTAVICA” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./19.

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ “LASTAVICA” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./19.

Javna objava upisa – Peteranec (docx, 13KB)

Zahtjev za upis – Peteranec (docx, 41 KB)