LASTAVICE OBILJEŽILE DAN HRANE

LASTAVICE OBILJEŽILE DAN HRANE

Svjetski dan hrane obilježava se 16.10. te smo ga obilježili s ciljem naglaska na važnosti zdrave ishrane djece predškolske dobi. Nakon razgovora o zdravoj hrani i kako čuvati hranu i ne bacati ju, napravili smo zdravu užinu.