LASTAVICE OBILJEŽILE  DAN  RUŽIČASTIH MAJICA

LASTAVICE OBILJEŽILE DAN RUŽIČASTIH MAJICA

24.02. je dan poseban za djecu…međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja je važno spomenuti, pričati o nasilju kao neprihvatljivom ponašanju, poučiti djecu kako izbjeći nasilje i kako biti prijatelj..shvatiti svakoga i imati tolerancije. U suradnji sa soc. pedagogom Renatom Tišler kroz zoom platformu djeca su slušala prigodnu priču Ružno pače, a potom razgovarala o tome jesu li se oni kome kada rugali, udarili nekog, jel je njih netko udario, rugao se, kako su se tada osjećali i slično… Djeca su uz pomoć roditelja na današnji dan obukli ružičaste majice i podržali ovaj pokret.

Nakon razgovora izradila su beđeve – ružičastu majicu- kao simbol današnjeg dana koji nose kući za uspomenu.

Kako možemo  podržati ovaj pokret?

– nosi ružičastu majicu

– budi ljubazan i brižan

– ne budi ljut na nekoga

– budi hrabar i reci NE nasilju