Vrtić su preplavile maske princeza, vitezova i boraca….