MASKEMBAL U VRTIĆU

MASKEMBAL U VRTIĆU

Maskembal u vrtiću okupio vile, princeze, gusare, klaune, policijske službenike I svakojake maske.