Testiranje održano i u vrtiću Lastavica u sklopu projekta “Motorička znanja djece predškolske dobi”  Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.