Noć muzeja

Noć muzeja

U petak, 31.01. 2020. godine djeca su nastupila u Galeriji Ivan Sabolić u Peterancu povodom Noći muzeja. Prikazala su dječje igre uz kratki dijalog vezan uz samog kipara po kome se i zove Galerija. U dijalogu su i sami naučili nešto o čovjeku rođenom u Peterancu.