Obilježavanje dana policije

Obilježavanje dana policije

Djeca učila o značaju policije u prometu, izrađivali walkie talkie, maketu raskršća u selu, važnije brojeve I prometne znakove.