OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

DV “LASTAVICA” U SURADNJI S UDRUGA ŽENA PETERANEC, PREDSTAVLJALI SU DIO PETERANSKE KULTURNE BAŠTINE U MUZEJU GRADA KOPRIVNICE.
TRADICIJU KAKO SU PJEVALI, IZRAĐIVALI SVIRALA I VEZLI NAŠI STARI.