Predškolarci bili na predstavi teatra Kerekeš pod nazivom “Grimmix” u Domoljubu.