Predstava “Ježeva Kućica” u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu: