Predstava Šarenog svijeta “Hrvatskom u trenutku svakom avionom, brodom, vlakom!”