PREDSTAVA ŠARENOG SVIJETA

PREDSTAVA ŠARENOG SVIJETA

Predstava ” Šareni junaci I vesele rime; dah proljeća I  duh zime” oduševila   djecu!