RASE LJUDI

RASE LJUDI

Istraživali smo sličnosti I razlike među ljudima- ja u odnosu na druge, upoznavali različite rase ljudi, naglasak na Rome-krug prijateljstva gdje smo svi isti bez obzira  na  boju kože.