Revija frizura

Revija frizura

Djeca samoinicijativno pripremila reviju frizura koristeći modne dodatke.