3. Veljače 2016.  vrtić Lastavica u Peterancu posjetio Šareni svijet sa predstavom o životinjama.