Slovo do slova

Slovo do slova

ZADNJIH PAR MJESECI PREVLADAVA VELIKI INTERES ZA SLOVA PA SMO ODLUČILI PROŠIRITI DJEČJE ZNANJE NOVIM IGRAMA I APLIKACIJAMA KOJE SU SAMI IZRADILI. NAJVEĆU POZORNOST PRIVUKLO JE KOLO SREĆE NA SLOVO GDJE DIJETE MORA UOČITI POČETNI GLAS UZ RIJEČI, PRONAĆI RIJEČ NA TO SLOVO ČIME BOGATE SVOJ RIIEČNIK I NA KRAJU POTRAŽITI ODGOVARAJUĆA SLOVA.