Tema: moje tijelo

Tema: moje tijelo

Kroz aktivnosti djeca su naučila dijelove tijela, raspored organa I  funkciju te kako održavamo zdravo tijelo.