Izrađena nadstrešnica i ograda na novoj terasi sa zadnje strane vrtića.