Zajedno za djecu i planet Zemlju

Zajedno za djecu i planet Zemlju

U sklopu programa “Zajedno za djecu i planet Zemlju”, u Dječjem vrtiću “Lastavica” održale su se radionice u suradnji sa Udrugom za održivi razvoj Hrvatske. Radionice su se održavale pet dana, svaki dan za po jednu vrstu otpada: papir, plastiku, staklo, lim i tekstil. Riječ je o programu koji djecu u vrtićima poučava o odvojenom skupljanju i zbrinjavanju otpada te reciklaži.

Kako bi djeci bilo zanimljivije, svaku vrstu otpada predstavljaju originalni likovi koji se nalaze i na kutijama za otpad: Vila Papirica (papir), Petko Peti (plastika), Bocko Boca (staklo), Limenko Lim (metal) i Straško Strašić (tekstil).

Kroz ove radionice, djeca su naučila o važnosti recikliranja za okoliš i prirodu.

uzorb