Folklorni nastup u Komatnici

Folklorni nastup u Komatnici

11. svibnja u Komatnici je održano prvo druženje udruge Komatničanci povodom manifestacije “Meša na Dravi”. Djeca Dječjeg vrtića “Potočnica” su spletom pokretnih igara i brojalica uveličala ovaj događaj.