Javna objava upisa djece u dječji vrtić Potočnica Sigetec za pedagošku godinu 2016/17

Javna objava upisa djece u dječji vrtić Potočnica Sigetec za pedagošku godinu 2016/17

Na temelju Članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje Upravno vijeće vrtića objavljuje 29.03.2016.

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016/17

Zahtjevi za upis primat će se od 01.04.2016. do 15.04.2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočnica, svakog radnog dana u vremenu od 14,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Peteranec za djecu od navršene dvije godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:

 • 10-satni redovni program

 • program predškole

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrapčić Drnje.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama dječjeg vrtića.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 25.04.2016.godine.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Dječji vrtić Potočnica, Braće Radić 23, Sigetec, 48 321 Peteranec.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefone 048 831 492 (uprava), 048 865 351 (vrtić) svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

 

Javnu objavu možete preuzeti OVDJE.


 

PRILOŽITI:

 1. Rodni list djeteta ili izvadak iz matične knjige rođenih

 2. Uvjerenje ili potvrda o mjestu prebivališta djeteta

 3. Preslika osobnih iskaznica oba roditelja

 4. Potvrda o statusu zaposlenosti roditelja, a za umirovljenike Rješenje o mirovini;
  Rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti; dokaz o obavljanju obrta djelatnosti samostalnog poljoprivrednika

 1. PK kartica roditelja

 2. Potvrda o izvršenim financijskim obvezama prema proračunu Općine

 3. Liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

 4. Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje

 5. Sva ostala dokumentacija (potvrde i rješenja) kojom biste mogli ostvariti prednost u bodovanju prema kriterijima upisa npr.

 • Rodni listovi druge djece u obitelji

 • Rješenje o stupnju invalidnosti

 • Liječnička potvrda specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta

 • preporuka, nalaz ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju

 • potvrda ili Rješenje Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje da je dijete ili roditelj korisnik nekog socijalnog prava ili tretmana (korisnici pomoći, nadzor, status njegovatelja..)