JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ “POTOČNICA” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./19.

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ “POTOČNICA” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./19.

Javna objava upisa – Sigetec (docx, 13KB)

Zahtjev za upis – Sigetec (docx, 41Kb)