OGLAS o upisu djece u Dječji vrtić IGRA, Područni objekt „Potočnica“ Sigetec za pedagošku godinu 2021./2022.

OGLAS o upisu djece u Dječji vrtić IGRA, Područni objekt „Potočnica“ Sigetec za pedagošku godinu 2021./2022.

Dječji vrtić Igra
Kneza Domagoja 93
48000 Koprivnica

 

KLASA: UP/I-034-02/21-01/01
URBROJ: 2137-99-01-21-01
Koprivnica, 1. veljače 2021.

 

 

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 4. stavka 5. i članka 15. stavka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, ravnateljica Dječjeg vrtića IGRA dana 1. veljače 2021. godine objavljuje

 

 

OGLAS

o upisu djece u Dječji vrtić IGRA, Područni objekt „Potočnica“ Sigetec
za pedagošku godinu 2021./2022.

 

I. Upis se provodi u redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u dobi od jedne godine života do polaska u osnovnu školu koji će se ostvarivati u Područnom objektu „Potočnica“ Sigetec (Braće Radić 23, Sigetec).

II. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 1. veljače 2021. (ponedjeljak) do 15. veljače 2021. (ponedjeljak) u vremenu od 8:00 do 13:00 sati na adresi Područnog objekta „Potočnica“ u Sigecu, Braće Radić 23.
Zahtjevi za upis djece s prilozima mogu se poslati i preporučenom poštom na adresu Dječjeg vrtića Igra, Kneza Domagoja 93, 48000 Koprivnica.

 

III. OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

  1. Zahtjev za upis djeteta (obrazac zahtjeva preuzima se na upisnom mjestu ili na internetskoj stranici Vrtića vrticigra.hr)
  1. Rodni list djeteta – kopija
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ili Uvjerenje MUP-a o prebivalištu roditelja i djeteta, ne starije od 6 mjeseci
  1. Potvrda o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (izdaje nadležni liječnik – pedijatar neposredno prije polaska u vrtić)
  1. Ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes

 

IV. Prednost pri upisu u Vrtić ostvaruju djeca u dobi od godinu dana pred polazak u osnovnu školu te djeca čija oba roditelja ili jedan roditelj u jednoroditeljskim obiteljima imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Peteranec.

V. Rješenje o upisu djece bit će doneseno u roku od najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

VI. Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektroničke pošte: djecji.vrtic.igra@gmail.com te putem telefona 048/864-166.

 

 

RAVNATELJICA

 Gabrijela Golub, prof.

 

 

Dokument za preuzimanje:

Oglas-za-upis-djece-u-Podrucni-objekt-Sigetec-2021. (docx)