Posjet lovca

Posjet lovca

DJEČJI VRTIĆ “POTOČNICA” SIGETEC provodi projekt „Životinje“ s djecom mlađe skupine „Pčelice“. Projekt je s posebnim naglaskom na odnos čovjeka prema životinjama te ističe važnost svih životinja za život na Zemlji.

Kako bi djeca bolje upoznala pojedine vrste životinja, vrtić je posjetio lovac Goran K. Djecu je kroz PP prezentaciju upoznao sa šumskim životinjama i njihovim staništem. Osim toga objasnio je ulogu lovaca i lovočuvara u zaštiti prirode. Djeci je na zanimljiv način demonstrirao kako se glasaju jeleni.

Ovim projektom kod djece se razvija empatija, ljubav i poštovanje prema životinjama.