Educiranje djece o ponašanju i sigurnosti u prometu.