Posjet policajke u vrtić

Posjet policajke u vrtić

Educiranje djece o ponašanju i sigurnosti u prometu.