Prvi put u školi

Prvi put u školi

Polazak djeteta u školu jedan je od najvažnijih događaja u životu djeteta.  Kako bi što lakše prebrodili prelazak iz predškolskog okruženja u školsko već sada u sklopu programa predškole dio aktivnosti provodimo u učionici.