Sudjelovanje na humanitarnom koncertu u organizaciji župnog caritasa- za potrebite našeg sela

Sudjelovanje na humanitarnom koncertu u organizaciji župnog caritasa- za potrebite našeg sela

Foto: