Život na farmi

Život na farmi

Potaknuti interesom djece za domaćim životinjama u mlađoj skupini “Pčelice” izrađivali su se poticaji i planirale aktivnosti s ciljem istraživanja životinjskog svijeta, razvoja odnosa prema životinjama i njihovim potrebama. Oformljen je centar aktivnosti “Farma” koji je obogaćen izrađenim materijalima od PNM- stanište za životinje, gumenim životinjama te hranom za životinje.