Naselja Općine Peteranec

Na ukupnoj površini od 51,77 km2 nalaze se tri naselja.

Komatnica

Komatnica je naselje u sastavu općine Peteranec. Nastalo je krajem 19. stoljeća. Poštanski pripada uredu Hlebine, broj 48323. Selo ima 45 stanovnika.

Peteranec

Najveće od 3 naselja. Sjedište Općine Peteranec od 1992. godine. Spominje se u 14. stoljeću kao naselje Sv. Petra.

Sigetec

Poštanski pripadaju uredu broj 48316 Đelekovec. Sigetec se spominje pod nazivom Otok (Madžarski Sigetec=Otok) 1335 godine.

Broj Stanovnika

Popis stanovnika Općine Peteranec 2021, godine, po naseljima Komatnica, Peteranec i Sigetec.
Ukupan broj stanovnika je 2315.

No Data Found

Stanovništvo Prema Spolu

No Data Found

Stanovništvo Prema Nacionalnosti

No Data Found

Stanovništvo Prema Starosti

No Data Found