IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 2019.

Izvješće o visini troškova za izbor članova Vijeća nacionalne manjine

KONAČNI REZULTATI IZBORA (vrijeme objave: 09.05.2019., 08:10)

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća romske nacionalne manjine u Općini Peteranec (vrijeme objave: 06. 05. 2019., 08:00)

Objava biračima (PDF)

Pravovaljana i Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća Romske nacionalne manjine u Općini Peteranec (PDF)

Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Peteranec (PDF)