IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA OPĆINE PETERANEC

          Kao jedinica lokalne samouprave, Općina Peteranec je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 17/19) od 23. rujna 2019. godine, kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

          Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice Općine Peteranec (www.peteranec.hr).

STATUS USKLAĐENOSTI

          Mrežne stranice Općine Peteranec usklađene su sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

          Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti (mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost) očituju se u slijedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima zaslona koje koriste slijepe i slabovidne osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način, ali informacije su postojane.

  • Operabilnost

 Tekstualna područja koja se aktiviraju prelaskom miša možda nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama – ovisno o vrsti invaliditeta te vrsti pomoćne tehnologije, ali se uz pomoć dodatka UserWay prema potrebi korisnika mogu povećati.

Sadržaj naslovne stranice nije vidljiv u cjelovitosti već se proširuje na način koji zahtjeva pomicanje mišem prema dolje kako bi bio vidljiv u potpunosti.

Korisniku je omogućena promjena boje i pozadine teksta.

Većinu obrazaca potrebno je preuzeti na vlastito računalo prije ispunjavanja. Dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao slikovne PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona.

  • Razumljivost

          Nazivi pojedinih poveznica konkretno specificiraju sadržaj koji se iza njih nalazi.

  • Stabilnost

          Ovisno o pregledniku te vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

          Ova Izjava sastavljena je 18. rujna 2020. godine na temelju samoprocjene koju je provela Općina Peteranec sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. godine.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

          Podnošenjem zahtjeva Općini Peteranec možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

          Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Općine Peteranec:

  • poštom na adresu: Općina Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec, 48321 Peteranec.

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

          Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

          U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA OPĆINE PETERANEC

18.09.2020.