Jedinstveni upravni odjel

SLUŽBENICI:

Pročelnica:

Andrea Senković, dipl.iur.

Administrativni referent:

Mirjana Balog

Računovodstveni referent:

Milica Pakasin
Monika Kihas

Komunalni redar:

Anita Petrin, bacc. admin. publ.

Kontakt: 099/839 8813

NAMJEŠTENICI:

Komunalni radnik – grobar:

  1. Josip Blažotić
  2. Zdravko Blažotić

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7.00 do 15.00 sati