Oglas za prijam namještenika/ice na određeno vrijeme

Upute i obavijesti kandidatima

Obavijest – testiranje


Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Peteranec (SGKKŽ 11/10)