DVD Peteranec

DVD Peteranec u 2014. godini

Isusov grobbTijekom 2014. godine članovi DVD-a Peteranec radili su na obuci članstva za vatrogasne zadaće i pripremali ekipe za natjecanja i neizbježne intervencije. Bilo je mmnogo više posla s vodom nego s vatrom te su na pojedinim intervencijama sudjelovali do krajnje iscrpljenosti. Bila je potrebna intervencija gotovo prilikom svake jače kiše zbog zasićene zemlje i loših odvodnih kanala. No, Društvo je pokazalo da se može nositi sa svim nedaćama koje priroda sprema. Najteže je bilo 13. rujna kada je skoro trideset članova DVD-a na intervencijama provelo više od 17 sati u komadu. Tijekom 2014. godine DVD Peteranec imalo je ukupno 53 intervencije na koje je potrošeno 941 sat dobrovoljnog rada.

Članovi Društva organizirali su godišnju skupštinu, sudjelovali na skupštinama prijateljskih društava, a vršili su i dužnost čuvara Isusova groba na Uskrs.

Članovi DVD-a sudjelovali su u obnovi crkve fizičkim radom i dopremom inventara.